Home » Utlysning

Utlysning

Indkaldelse af projektansøgninger 2021-2022

Einar Hansens Forskningsfond har til opgave at fremme forskningssamarbejde mellem Lunds og Københavns Universiteter inden for det humanistiske område. Fonden har i år mulighed for at støtte et mindre antal projekter med en beløbsramme på op til 50.000 svenske kr. Projekterne skal opfylde disse krav:

  • Projekter kan vare op til to år, dvs. fra tidligst 1. januar 2022 til senest 31. december 2023.
  • Samarbejdet skal have forskningsmæssige perspektiver der binder miljøer sammen på tværs af Øresund i et fælles forskningsprojekt, gerne med det langsigtede mål at skabe basis for en ansøgning til internationale fonde, men der kan også være tale om gensidig inspiration til nye projekter.
  • Samarbejdet kan bestå i indledende seminarer og efterfølgende udarbejdning af en egentlig projektbeskrivelse eller det kan bestå i en afrundet serie af møder, eventuelt med deltagelse af internationalt førende forskere, eller en kombination af disse.

En ansøgning består af:

  • en projektbeskrivelse på maksimalt 3 sider, inkl. deltagerliste
  • cv og publikationsliste for hovedansøger, hver på maksimalt 2 sider
  • detaljeret budget for hele projektet
  • angivelse af hvordan pengene, hvis de bevilges, skal udbetales og hvem der skal administrere dem  

Sproget kan være svensk, dansk, norsk eller engelsk.

Ansøgningerne vil blive behandlet af fondets bestyrelse i september
2021. Ansøgninger skal være fondet i hænde senest 31. august 2021.

Ansøgninger sendes til fondens sekretær, professor Thomas
Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se