Välj en sida

INDKALDELSE AF ANSØGNINGER OM STØTTE TIL FORSKNINGSSAMARBEJDE

Utlysning 2024-2025

Einar Hansens Forskningsfond har til opgave at fremme forskningssamarbejde mellem Lunds Universitet og Københavns Universitet inden for det humanistiske område. Fonden har i år mulighed for at støtte et mindre antal samarbejdsprojekter med en beløbsramme på op til 50.000 svenske kr. Samarbejderne skal opfylde disse krav:

– Projekter kan vare op til to år, dvs. fra tidligst 1. januar 2024 til senest 31. december 2025.

– Samarbejdet skal have forskningsmæssige perspektiver der binder miljøer sammen på tværs af Øresund i et fælles forskningsprojekt, gerne med det langsigtede mål at skabe basis for en ansøgning til større fonde, men der kan også være tale om gensidig inspiration til større projekter.

– Samarbejdet kan bestå i indledende seminarer og efterfølgende udarbejdning af en større projektbeskrivelse eller det kan bestå i en afrundet serie af møder, eventuelt med deltagelse af internationalt førende forskere, eller en kombination af disse.

En ansøgning består af:

– en projektbeskrivelse på maksimalt 3 sider, inkl. en liste over aktive deltagere fra begge universiteter 

– cv og publikationsliste for hovedansøger, hver på maksimalt 2 sider

– detaljeret budget for hele projektet

– angivelse af hvordan pengene, hvis de bevilges, skal udbetales og hvem der skal administrere dem

Sproget kan være svensk, dansk, norsk eller engelsk.

Ansøgningens dele bedes indsendt som én samlet fil.

Ansøgningerne vil blive behandlet af fondets bestyrelse i september
2023. Ansøgninger skal være fondet i hænde senest 15. september 2023.

Ansøgninger sendes til fondens sekretær, fil. dr. Karin Gustavsson, karin.gustavsson@folklivsarkivet.lu.se