Thomas Højrup

Thomas Højrup
Professor, dr.phil
SAXO-Instituttet, Københavns Universitet
Fagområde: Etnologi: Statsformer, Velfærdsstaten, Livsformsanalyse, Strukturel etnologi
Født: 15.07.1953

INDSTILLING: Thomas Højrup virker som lektor ved og institutleder for Institut for etnologi og arkæologi ved København Universitet. Forskningsfonden vil i Thomas Højrup belønne en både original og højt respekteret forsker, hvis indsats inden for etnologien med brillans og nytænkning også har kunnet udnyttes inden for andre fagområder. Hans disputatsafhandling fra 1995 om Stats- og Livsformer: Omkring livsformsanalysens udvikling fremlægger en teoridannelse, som har været overordentlig befrugtende for tværfagligt samarbejde, både i form af regelmæssige seminarer om Strukturel dialektik og i form af vejledning af et stort antal ph.d.-stipendiater.
Selv om Thomas Højrup blandt fagfæller mest er kendt som den originale ”livsformsteoretiker”, har han faktisk også i høj grad udført empiriske studier. Han deltog i 1990erne dels i et stort projekt om Sundhed, menneske og kultur og dels leder han i øjeblikket et omfattende interdisciplinært projekt med titlen Livsformer og velfærdsstat, et kulturhistorisk och kulturteoretisk bidrag.