Home » Styrelse

Styrelse

Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap, Lunds Universitet, johan.stenstrom@litt.lu.se (formand)
Gunner Lind, professor i historie, Københavns Universitet, lind@hum.ku.dk(næstformand)
Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se(sekretær)
Karin Gustavsson, arkivchef, Folklivsarkivet, Lunds Universitet, karin.gustavsson@folklivsarkivet.lu.se
Kim Ryholt, professor i ægyptologi, Københavns Universitet, ryholt@hum.ku.dk
Marianne Gullberg, professor i allmän språkvetenskap, Lunds Universitet, marianne.gullberg@ling.lu.se
Catharina Raudvere, professor i religionshistorie, Københavns Universitet, raudvere@hum.ku.dk
Lene Østermark-Johansen, lektor i engelsk, Københavns Universitet, oesterm@hum.ku.dk