Press

Pressemeddelelse fra Einar Hansens Forskningsfond

Hanne Overgaard Mogensen, lektor i antropologi, får årets pris for fremragende humanistisk forskning 2015.
Fondsbestyrelsen udtaler:
Vi har valgt Hanne Overgaard Mogensen som modtager af fondens danske forskningspris på 150.000 kroner for at anerkende det store bidrag hun har ydet til forskning i sundhed og sygdom i Afrika, både som dybtgående, innovativ etnografisk forsker og som samfundsmæssigt engageret antropolog

Hanne Overgaard Mogensens vigtigste forskningsfelt er Østafrika. Her har hun lavet omfattende feltarbejde. En stor del af hendes forskning har drejet sig om AIDS epidemien. Hvordan er den blevet forstået af de mennesker den har ramt, og hvordan har den påvirket deres liv? Hun har også belyst andre vigtige skyggesider af det moderne Afrika, så som de vanskelige kår som børn født uden for ægteskabet og ugifte mødre lever under.

Kontakt til Hanne Overgaaard Mogensen:  hanne.mogensen@anthro.ku.dk eller 3532 3454.

Mikael Roll – docent i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet – tilldelas 2015 års forskningspris för framstående insatser inom  humanistisk forskning.

Ur styrelsens motivering: Mikael Roll tilldelas fondens svenska forskningspris på 150 000 danska kronor för sin forskning om relationen mellan språkmelodi och grammatik samt för att han bidragit med innovativ metodutveckling.
Mikaels Rolls nyskapande forskning har lett till nya kunskaper om hur människor använder språkmelodi för att underlätta bearbetning och förståelse av det vanliga talets grammatiska strukturer trots att de ofta uttalas i hastigheter på över sex stavelser per sekund.
Genom att använda moderna hjärnavbildningsmetoder på Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet har Mikael Rolls studier bland annat kunnat visa hur ordmelodier (ordaccenter) ger lyssnare ledtrådar som kan användas för att förutsäga associerade ändelser eller hur toner i början på en sats kan ge en aning om det som följer kommer att vara ett påstående eller någon annan typ av sats.
Kontakt: mikael.roll@ling.lu.se eller +46 46 222 99 05

 

Den danske Hæderspris går i 2015 til lektor Inger Sjørslev fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Hun har igennem mange år bidraget markant til forskningen i centrale antropologiske problemstillinger. Samtidig har hun formidlet antropologien uden for den snævre forskerverden på en måde, der på samme tid har været klar og teoretisk sofistikeret. Et kort signalement af hendes arbejdsfelter kan gives med stikord som: magi og ritual, materiel kultur og tings betydning, kunst og æstetik, form og performance, socialitet og politisk kultur, indfødte folks rettigheder.

Kontakt til Inger Sjørslev: inger.sjoerslev@anthro.ku.dk eller 3532 3478

2015 års svenska hederspris tilldelas Arne Jönsson, professor i latin vid Lunds
universitet, för framstående insatser som lärare, handledare och forskare.

Hans forskning omfattar antikens, medeltidens och den tidigmoderna periodens latin. Tyngdpunkten ligger vid medeltidens latin. Han disputerade på en avhandling om den heliga Birgittas biktfader Alfonso de Jaén. Sedan dess har han publicerat ytterligare studier om Birgitta, men också behandlat ämnen såsom medeltidens kortlekar och kortspel som speglingar av det samtida samhället och bedrivit forskning om
medicinhistoria med inriktning på tidigmodern tid. Den mycket uppmärksammade boken Ur regnskogens skugga (tillsammans med James Dobreff, 2011) handlar om Linnélärjungen Daniel Rolanders resa till Surinam.

Kontakt: arne.jonsson@klass.lu.se eller +46 46 222 93 56