Peter Harder

Peter Harder
Professor, dr.phil. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Fagområde: Moderne engelsk sprog
Født: 24.02.1950

INDSTILLING: Peter Harder studerede lingvistik og engelsk filologi ved Københavns Universitet og var fra 70-årene meget aktiv i den sprogteoretiske debat i København, specielt inden for analysen af sproglig betydning (”mening”) og sprogets kommunikative funktion. Han publicerede allerede fra 1974 artikler om disse emner med tydelig inspiration fra 70rnes amerikanske teoretiske lingvistik. Til Peter Harders vigtigste tidlige arbejder hører monografien The Theory of Presupposition Failure, som han skrev 1976 sammen med Christian Kock, og som blandt andet er utraditionel ved at analysere kommunikative strategier hos klassiske amerikanske kriminalforfattere (Dashiell Hammett m.fl.).

I de senere år har Peter Harder snarere arbejdet inden for den af hollænderen Simon Dik udviklede funktionelle grammatik. Han har ydet en banebrydende indsats ved at integrere semantikken, analysen af det sproglige indhold, i den syntaktiske analyse af sproget. Derigennem er den funktionelle grammatik også blevet tilført værdifulde impulser fra den glossematiske sprogteori, som blev udviklet i København i 30- och 40-årene. Peter Harders hovedværk er disputatsen Functional Semantics fra 1996. Senere samme år var han medudgiver af – og bidragyder til – et bind: Content, Expression and Structure: Studies in Danish Functional Grammar, som signalerer en renæssance i forskningen inden for dansk syntaks. Peter Harder er medredaktør af det internationale tidskrift Acta Linguistica Hafniensia.