Paul John Frandsen

Paul John Frandsen, lektor emeritus i ægyptologi ved Københavns Universitet, er født i 1943 i Stockholm. Han studerede assyriologi, koptisk, lingvistik og ægyptologi ved Københavns Universitet og University of Oxford. I 1971 modtog han universitets guldmedalje for sine studier i det oldægyptiske sprogtrin, der betegnes ’nyægyptisk’; de udkom efterfølgende som monografi An Outline of the Late Egyptisk Verbal System (Akademisk Forlag, 1974). Året efter opnåede han magistergraden i ægyptologi.

Paul John Frandsen blev udnævnt til viceinstitutleder ved ægyptologi blot ét år efter han havde fuldendt sine studier og derpå til institutleder. Han blev hurtigt engageret i universitetspolitik og spillede en central rolle ved sammenlægningen af fagene ægyptologi, assyriologi og nærorientalsk arkæologi, der førte til oprettelsen af Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier i 1982. I 1986 grundlagde han instituttets bogserie CNI Publications, der dækker Mellemøstens kulturhistorie bredt fra oldtid til nutid. Igennem hans mange år som hovedredaktør er der udkommet knap et halvt hundrede bind. En anden milesten i fagets historie var oprettelse i 1989 af en international komité med formål at studere og genstarte publikationen af den nu berømte Papyrus Carlsberg Samling. Samlingen havde ligget næsten glemt hen igennem 25 års tid, siden dens sidste kustodes bortgang. Der er sidenhen blevet identificeret og inventariset hundredvis af papyrusmanuskripter og det har bl.a. kunnet konstateres, at størstedelen af samlingen udgør resterne af det bedst bevarede tempelbibliotek fra oldtidens Ægypten. Dette uvurderlige materiale har siden været centrum for fagets forskning og et omfattende, internationalt publikationsprojekt. Udover at denne indsats har skabt grundlaget for lang række forskeres karriere i både indland og udland, har Paul John Frandsen været en blændende underviser og mentor for sine studerende.

Paul John Frandsens forskningsinteresser spænder bredt, med hovedfokus på filologi, religionshistorie og forskningshistorie, og har altid søgt ud over ægyptologiens traditionelt snævre faglige rammer. Indenfor religionshistorien har han især beskæftiget sig med tabu-forestillinger i den oldægyptiske kultur og den tidlige kristendom i den efterfølgende koptiske kultur. Dette har bl.a. resulteret i afhandlingerne Incestuous and Close-Kin Marriage in Ancient Egypt and Persia (Museum Tusculanum, 2009) samt hans seneste værk, De kristne ægyptere: Munkevæsenet og den tidlige koptiske kristendoms historie (Orbis, 2021). Indenfor forskningshistorien har særligt den danske ekspeditionshistorie optaget ham og her kan fremhæves Let Greece and Rome Be Silent: Fredrik Ludvig Norden’s Travels in Egypt and Nubia, 1737-1738 (Museum Tusculanum, 2019).

Udover forskningen har Paul John Frandsen altid erkendt fagets formidlingsmæssige rolle og ansvar og han bidrager stadig til dette virke med stor entusiasme, frem for alt igennem Dansk Ægyptologisk Selskab.

Det er Einar Hansens Forskningsfond en glæde at tildele årets hæderspris til Paul John Frandsen for hans livslange og alsidige indsats indenfor ægyptologien og dets virke ved universitetet såvel som i offentligheden.