Nils Holtug

Nils Holtug er lektor i filosofi og har været leder af en imponerende række af forskningsprojekter inden for aspekter af den filosofiske disciplin etik. Senest er Nils Holtug blevet udpeget som leder af Det humanistiske Fakultets satsning på et Center for avanceret Migrationsforskning (AMIS). Holtugs forskningsproduktion er imponerende ikke bare ved sin fylde, men også ved dens karakter. Den indeholder både danske formidlende artikler, danske originalartikler, internationale fagfællevurderede artikler i førende tidsskrifter og sidst men ikke mindst doktordisputatsen på engelsk, udgivet som bog på Oxford University Press. Det samlede cv er eksemplarisk for en ny generation af forskere som føler sig ligeligt som medlemmer af den internationale elite inden for specialområdet og som intellektuelle i Danmark. Når Einar Hansens forskningsfond i år peger på Nils Holtug som årets danske modtager af prisen for fremragende humanistisk forskning, skyldes det hans engagement og klarhjernede bidrag i alle former til debatten om centrale etiske temaer i de moderne multikulturelle samfund hvor det været hans opgave at pege på sammenhænge der ikke bliver set, og begrundelser der ikke bliver givet – før han har skrevet om dem.