Nicolo Dell’Unto

Nicolo Dell’Unto, född 1978 i Italien, är docent och universitetslektor i arkeologi vid Lunds universitet. Efter utbildning i arkeologi vid Università degli Studi di Roma “La Sapienza” disputerade han 2008 på en avhandling om digitala metoder, arkeologi och kulturarv vid IMT Institute for Advanced Studies i Lucca, Italien. Efter ett års post doc vid UC Merced anställdes han 2010 som forskare vid Institutionen för Design Science, LTH och på Humanistiska forskningslaboratoriet vid HT fakulteten, LU. Han anställdes som lektor 2011 vid Institutionen för arkeologi och antiken historia, LU och blev 2016 docent i Arkeologi.

Nicolo Dell’Unto´s forskning är främst inriktad på utvecklingen av digitala metoder för undersökning och analys av arkeologiska utgrävningar, monument och föremål. Syftet är att undersöka hur digitala metoder bidrar och påverkar arkeologiska undersökningsmetoder och våra uppfattningar och tolkningar av det förflutna. Han använder sig av bland annat av Laser Scanner, Photogrammetry, GIS och Virtual Reality. Hans digitala inriktning har hitintills bidragit med dokumentation, synliggörande och tolkning av bland annat det neolitiska komplexet Çatalhöyük i södra Anatolien, det romerska Pompeji och järnålderns Uppåkra strax söder om Lund.

Nicolo Dell’Unto är en mycket skattad lärare och digital arkeologi är nationellt och internationellt en eftersökt utbildning.