Niclas Burenhult

Niclas Burenhult är verksam som docent i Allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Han disputerade 2002 på avhandlingen A grammar of Jahai. Avhandlingen, som publicerades på ett internationellt förlag 2005, beskriver Jahai, ett austroasiatiskt språk som talas av ca 1000 talare i ett jägarsamlarsamhälle på Malackahalvön.

Med utgångspunkt i Jahai och andra sydostasiatiska språk har han utvecklat ett banbrytande forskningsprogram runt förhållandet mellan språk, kultur och kognition på bred front, med fokus på vad språklig och kulturell variation kan säga om kognitiv variation. På ett nyskapande sätt kopplar han samman semantisk typologi, språkdokumentation och språkbeskrivning.

På ett innovativt sätt kombinerar han här dokumentation och experimentella fältmetoder för att kartlägga ett underutforskat domän. Som ledande expert på austroasiatiska språk har Burenhult också utvecklat en infrastruktur, den digitala resursen Repository and Workspace for Austroasiatic Intangible Heritage(RWAAI), där forskare från hela världen kan tillgängliggöra och samarbeta runt austroasiatiska språkdata.