Mikkel Venborg Pedersen

Mikkel Venborg Pedersen
Museumsinspektør, seniorforsker Nationalmuseet, Frilandsmuseet.
Fagområde: Kulturhistorie
Født: 19.03.1970

INDSTILLING: Mikkel Venborg Pedersens cv lyder i kort form som følger: Født 1970, cand.mag. 1996, ph.d. fra Københavns Universitet 1999, museumsinspektør (seniorforsker) ved Nationalmuseet, Frilandsmuseet 2003. Han er medlem af bestyrelsen for Dansk Center for Herregårdsforskning, et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen i Århus og Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum. Projektet er støttet af Realdaniafonden, Aarhus Universitet og Kulturarvsstyrelsen.

Blandt Mikkel Venborg Pedersens publikationer kan nævnes Ejdersted. Skitser fra et landskab 1650–1850 (203 s., 2004) og Hertuger: at synes og at være i Augustenborg 1700–1850 (297 s., 2005). Han har sammen med John Erichsen redigeret værket Herregården. Menneske – Samfund – Bygninger, der udgives af Nationalmuseet 2004–06 (4 bd.).

Med udspring i Augustenborg-projektet har han udgivet en række artikler i internationale tidsskrifter, til dels med en markant teoretisk drejning. Specielt kan nævnes ’Cultural landscapes: spatial aspects of power and authority in the Duchy of Augustenborg.’ Ethnologia Europaea Vol. 31, no. 1 (2001), p. 5–20.

Sammen med Ulla Kjær har han været inspektør på Nationalmuseets udstilling Herregården. 500 års drøm og virkelighed, der blev vist september 2004 till marts 2005.

Mikkel Venborg Pedersens styrke som forsker er den overbevisende integration af en mangesidig analyse. Det er et ideal i kulturhistorien, som her realiseres med stringens og elegance. Han formår at danne helheder, som metodisk spænder fra en fintmærkende mikroanalyse af enkelte personer til overordnede teorier om en europæisk kultur. Og han formår at integrere klasserne, fra fyrste til bonde, i en helhedsanalyse af sociale mønstre. Særlig perspektivrige er hans analyser af, hvordan lokale magthavere konkret skaber og vedligeholder deres status som legitime indehavere af magt.