Mette Birkedal Bruun


Mette Birkedal Bruun er professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet men en sådan der kan mere end sin Ach du lieber Augustin. Efter en karriere på bl.a. teologis grundforskningscenter om arven fra middelalderlige ritualer sprang hun ud som først forskningsleder med stærkt gennemslag og derefter ovenikøbet årets underviser på Københavns Universitet 2012. Hun har for nylig (april 2017) fået tilsagn fra Danmarks Grundforskningsfond om at kunne etablere et grundforskningscenter for udforskningen af privatlivets historie. Og man kan måske betragte Birkedal Bruuns forskning som én lang historisk afsøgning af forholdet mellem udadvendthed og indadvendthed. Første station på vejen var en række studier, først og fremmest ph.d.-afhandlingen, af den hellige Bernhard af Clairvaux og hans cistercienserorden. Anden station var det store projekt om tilbagetrækning fra samtiden som Mette Birkedal Bruun fik et ERC Consolidator’s grant til at udføre i perioden fra 2013 til nu under titlen Solitudes, withdrawal and engagement in the long seventeenth century. Projektet er for en dansk kirkehistoriker særdels originalt ved at være fokuseret på Frankrig i solkongens tid, en tid hvor Frankrig var Europas ubestridte kulturelle centrum med en blomstrende kulturel offentlighed som man altså i bestemte kredse vendte sig bort fra for at opnå en anden indsigt eller en indsigt af en anden verden. Det nye center som er i færd med at komme til verden, vil komme til at studere et emne, privatlivet i perioden 1500-1800. Det er et emne der ellers mest nuomdage begrebsliggøres ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, men centret anlægges med et kirkehistorisk og religionsvidenskabeligt perspektiv som endda ser ud til at blive bredt kulturelt. Einar Hansens Forskningsfond tildeler professor Mette Birkedal Bruun årets forskningspris for kompromisløst at gå sine egne veje og for samtidig at have inspireret andre med sin forskning i emner der ved første øjekast synes små men som snart viser sig at have altomfattende, nærmest universelle perspektiver. Mette Birkedal Bruun er en sand stifinder, en rigtig vejviser.