Marie Cronqvist

Marie Cronqvists forskningsintressen handlar om modern kulturhistoria med fokus på det kalla krigets kultur. Hon undersöker det kalla krigets föreställningsvärld och minnesplatser genom studier av bl.a. film, populärvetenskapliga berättelser och efterkrigstidens materiella kulturarv. Marie Cronqvist visar i sin forskning på en frisk skaparkraft att förena kulturanalytiska och medieanalytiska perspektiv. Hennes kreativa förmåga att perspektivisera det nära förflutna vittnar om en intellektuell nyfikenhet som väcker en stor beundran.

 

Marie Cronqvist disputerade 2004 i ämnet historia vid Lunds universitet, på doktorsavhandlingen Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur. Hon är docent i historia och universitetslektor i journalistik och mediehistoria vid Lunds universitet samt har en tvärvetenskaplig tjänst som forskarassistent i Kultur, kulturanalys och kulturell gestaltning vid Humanistiska fakulteten, Lunds universitet. Läsåret 2013-2014 var hon gästforskare vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg inom ramen för nätverksprojektet EMHIS (Entangled Media Histories).