Lynn Åkesson


Det svenska hederspriset 2018 tillfaller professor Lynn Åkesson. Hon disputerade i etnologi 1991 på avhandlingen Det ovanligas betydelse, en studie om bygdeoriginal. Sedan dess har hon publicerat ett betydande antal artiklar, bokkapitel och böcker inom vitt skilda områden såsom genetik, begravningar, riter och sophantering. Perspektiven är alltid originella och oväntade. Under nio år var hon dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Sedan 2018 är hon ledare för den nyinrättade tankesmedjan LU Futura.