Lisbeth Verstraete Hansen

Efter studier i København og Bruxelles blev LVH cand. phil. i fransk ved Københavns Universitet i 1992. Hun tog DEA-graden (svarende til konferens) i Lille, hvor hun også var dansk lektor, i 1995, og ph.d.-graden i København 2002. Hun har haft Carlsberg-stipendium og Tuborg-stipendium og deler pt sit lektorat med et forskningsstipendium fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

I 2006 udgav hun sin ph.d.-afhandling om engageret belgisk litteratur og fik meget fine anmeldelser. Hun har siden været efterspurgt som specialist inden for forskningsområdet ”frankofoni”, dvs. fransk sprog, litteratur og kultur uden for Frankrig; hendes forskning i øjeblikket vedrører dette felt, hvor hun har en omfattende publikationsliste.

Tuborgfondets finansiering gjaldt et feltarbejde om fremmedsprog ud over engelsk i danske virksomheder, byggende på kontakt med Dansk Industri. LVH oparbejdede herefter endnu et arbejdsfelt, nemlig fremmedsprog i Danmark, deres plads i uddannelserne og betydning for Danmark internationalt, med adskillige artikler og foredrag. Også denne indsats er præget af LVHs kvalitetssans og dybtgående engagement, hun ikke bare forsker i engageret litteratur, hun er selv engageret i sprog og litteratur på smittende vis.