Niklas Schiöler

Niklas Schiöler
Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Fackområde: Litteraturvetenskap
Född: 01.06.1964

MOTIVERING: Niklas Schiöler tilldelas forskningslegatet för år 2008 för bestående insatser inom svensk litteraturvetenskap. Med sin sensibelt utförda genomlysning av Tomas Tranströmers senare diktning har han bidragit till förståelsen av Sveriges internationellt mest kända poet. I sin senast publicerade monografi Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund (2007) behandlar han kortdikter av sex betydelsefulla lyriker från 1900-talet. Genom att ställa dessa parvis i ömsesidig komparativ belysning (Heidenstam-Lagerkvist, Martinson-Tranströmer, Björling-Jäderlund) utvinner han oväntade poänger. Schiöler har återkommande visat vilken spännvidd han besitter. Otvunget rör han sig mellan specialiseringens och populariseringens konträra enheter. Tranströmerstudien liksom hans båda essäböcker har väckt stor uppmärksamhet, vilket gjort honom efterfrågad som föreläsare långt utanför akademien.