Marie Louise Nosch

Marie Louise Nosch
Centerleder, ph.d. Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning, CTR, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Fagområde: Arkæologi, tekstilhistorie
Født: 27.01.1970

INDSTILLING: Marie Louise Nosch er en forsker med en omfattende international virksomhed. Hun forsvarede i år 2000 ved universitetet i Salzburg sin opsigtsvækkende afhandling The Organisation of Work in the Mycenaean Textile Industry. Efter et post doc-stipendium ved The Institute of Aegean Prehistory i Philadephia og et forskningsstipendium fra Carlsbergfondet med ansættelse på Københavns Universitet er hun fra 2005 leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstil- forskning, CTR.

Marie Louise Nosch tildeles forskningslegatet for året 2008 for at markere sig internationalt som forsker på et felt, der stiller omfattende krav til flerfaglig viden. Arbejdet med de ægæiske inskriptioner som kilder kræver en højt specialiseret viden inden for epigrafik og filologi. I dette arbejde har hun fastholdt historikerens brede perspektiv på samfundsopbygning og samfundsfunktion, og inddraget det arkæologiske studium af materielle levn. På dette personlige grundlag har hun været organisator og inspirator for det tværfaglige Center for Tekstilforskning. Centeret er ikke bare præget af omfattende tværfaglighed, men også og især af en usædvanlig fordomsfri forening af mange perspektiver: Middelhavsverdenens indskrifter med Nordens mosefund, arkæologi og historie med moderne design, dragten som symbol og stoffet som stof.