Karen Vallgårda

Karen Vallgårda er adjunkt ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Hendes særlige arbejdsfelt er følelsernes historie. Hendes største projekt hidtil har drejet sig om menneskene omkring den danske kristne mission i Sydindien. Forholdet til børn og barnlighed står centralt her, og danner en bro til hendes nuværende arbejde med skilsmissens historie.

Fondsbestyrelsen udtaler:
Vi har valgt Karen Vallgårda som modtager af fondens danske forskningspris på 150.000 kroner for hendes sofistikerede, levende og indlevede historiske forskning. Hun har vist hvordan et direkte fokus på følelsernes historie kan gøre fortidens mennesker og deres anderledes liv nærværende med større dybde og indsigt.