Jutta Haider

Jutta Haider, född 1973 i Österrike, är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Haider disputerade 2008 i information science på en avhandling med titel ”Open access and notions of development” vid City University London. Hon anställdes som universitetslektor vid Lunds universitet 2010 och blev 2014 docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid samma universitet.

Haider forskar om vetenskaplig kommunikation, forskningsdata och digitala kulturer. Ett problemområde handlar om hur digitala kulturer ger nya förutsättningar för hur information och kunskap hanteras och uppfattas. Det innefattar forskning om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikationssystemet. Exempel på konkreta forskningsproblem är hur digitala uppslagsverk uppnår trovärdighet, hur algoritmer i olika delar av samhället påverkar informationshantering samt hur tillit mellan forskare påverkas av ett ökat intresse för peer-review.

Prismotivering. Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör hanteras i en tid som präglas av digitalisering och hotande likriktning.