Joachim Östlund


Joachim Östlund (f. 1973) är fil. dr och docent i historia, verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han har även arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Lyckolandet: Maktens legitimering från stormaktstiden till demokratins genombrott som behandlarfrågor om nationell identitet samt individens relation till statsmakten utifrån ett långt tidsperspektiv. Efter avhandlingsarbetet rör hans forskningsinsatser framför allt Sveriges kontakter med Osmanska riket från 1600-1850 med fokus på diplomati, kulturmöten, slaveri och föremål. År 2014 publicerade han monografin Saltets pris: Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770 om slavhandel och svenska slavar i Nordafrika, ett av de mest bortglömda kapitlen i svensk 1600- och 1700-talshistoria. Joachim Östlund analyserar i sina forskningsinsatser viktiga aspekter av olika former av kulturmöten under tidigmodern tid, frivilliga såväl som ofrivilliga, där framför allt skandinaviska kontakter med den muslimska världen är i fokus. Resultatet har blivit en nyskapande form av historieskrivning som är relevant på ett högst påtagligt sätt. Samtidigt som Östlund frilägger tidigare dolda sidor av den tidigmoderna tillvaron skapar han nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld.