Hanne Overgaard Mogensen

Hanne Mogensen, Institut for Antropologi[/caption]Hanne Mogensen tildeles Einar Hansens Forskningspris for sin fremragende forskning i de menneskelige og sociale aspekter af sundhed i Afrika.

Hanne Mogensen fik sin ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet i 1999 og blev ansat samme år som adjunkt ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, og i 2003 som lektor. Hun har lavet omfattende feltarbejde i Østafrika, primært i Uganda og Zambia og med særligt fokus på AIDS epidemien. Denne forskning har fundet sted over en periode, hvor AIDS ændrede sig markant fra at være en relativt ukendt sygdom til at være en kendt, dødbringende sygdom med alvorlige sociale såvel som sundhedsmæssige følger, og endelig til at blive en lidelse, det er muligt at leve med ved hjælp af livsforlængende medicin. Et vigtigt tema i hendes forskning har derfor været de forskellige livsbetingelser, AIDS-ramte har levet under, og hvordan det har præget opfattelser af, og praksis i forhold til, sundhed og sygdom. Gennem denne særlige optik har hun endvidere udforsket vigtige, relativt underbelyste skyggesider af det moderne Afrika, så som den marginale og usikre status børn af ugifte kvinder har i patrilinære samfund og – knytttet til dette – den sociale stratifikation der kan karakterisere relationer blandt nære slægtninge.

Denne forskning er publiceret i en lang række artikler, hvoraf flere er forfattet med afrikanske såvel som danske kolleger, og i monografien AIDS is a Kind of Kahungo that Kills: The challenge of using local narratives when exploring AIDS among the Tonga of Southern Zambia. Endelig er bogen Da vignabønnen stod i flor, som giver en indlevende, personlig og samtidig analytisk skarp analyse af, hvorledes tre generationer i en ugandisk familie har oplevet AIDS, under udgivelse ved Forlaget Tiderne Skifter.

I de senere år har Hanne Mogensen endvidere deltaget i et forskningsprojekt om ”human security”, fred og forsoning i det nordlige Uganda, hvor internt fordrevne nu vender hjem efter over 20 års borgerkrig. Og endelig er hun nu ved at gå i gang med et større forskningsprojekt om antropologiens, og mere generelt de humanistiske videnskabers, rolle i samfundet, med støtte fra Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation.

Med tildelingen af årets forskningspris til Hanne Overgaard Mogensen ønsker fonden at anerkende det store bidrag hun har ydet til forskning i sundhed og sygdom i Afrika, både som dybdegående, innovativ etnografisk forsker og som samfundsmæssigt engageret antropolog.