Frederik Tygstrup

Frederik Tygstrup
Mag.art., lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Professor II ved Universitetet i Trondheim, og leder af Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag ved Københavns Universitet.
Fagområde: Almen og sammenlignende litteraturvidenskab, den europæiske romans historie, moderne kulturanalyse, rummets kulturhistorie.
Født: 19.12.1959

INDSTILLING: På hjemmesiden for Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, præsenterer Frederik Tygstrup sig således:

”Frederik Tygstrup (f.1959), 1980–89 litteraturstudier i København og Paris, oversætter af skøn- og faglitterære tekster fra engelsk, tysk og fransk. 1989 mag.art. i litteraturvidenskab, 1991–93 kandidatstipendiat ved Institut for litteraturvidenskab, fra 1993 lektor i litteraturvidenskab samme sted.”

Frederik Tygstrup er uhyre central i det litteraturvidenskabelige miljø, meget søgt som ph.d.-vejleder og forelæser over hele Norden om sine foretrukne emner. Han er medlem af diverse nationale og skandinaviske forskeruddannelsesnetværk, og senest har han taget initiativ til den regionale forskerskole i de æstetiske videnskaber. Han er medredaktør af tidsskriftet Ny poetik og af bogserien Moderne tænkere.

I 2000 udgav han den meget roste På sporet af virkeligheden på Gyldendal. Bogen er en essaysamling, som bearbejder arven fra de store modernister fra forrige århundredeskifte. Tygstrup arbejder i øjeblikket på et større værk om rumkonstruktioner i litterære tekster.

Frederik Tygstrup tildeles år 2002s legat fra Einar Hansens forskningsfond som en opmuntring til videre virksomhed, som kvittering for hans uselviske vejledning og rådgivning af endnu yngre talenter, men først og sidst som anerkendelse af hans skarpsindige og skarpskårne indsats inden for litteraturvidenskaben båret af lige dele analytisk indsigt og artistisk følsomhed.