Elisabeth Friis

Docent Elisabeth Friis disputerade 2005 vid Roskilde Universitetscenter på doktorsavhandlingen Mytens æstetik. Orfeus hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Innan dess hade hon skrivit ett omfattande ”speciale” vid Institut for Litteratur, Kultur og Medier vid Syddansk Universitet. Detta arbete om Orfeusmyten i västerländsk litteratur prisbelönades och gavs senare ut i bokform, Hvad er en digter? (2004). Ännu ett vetenskapligt verk, ”Lemme-løsning og bevingede ord”, är inriktat på arkaisk poesi, men i motsats till tidigare studier behandlar denna studie mytens aktualitet i modern tid.

 

I sin forskning visar Elisabeth Friis på ett stort mått av självständighet och originalitet i ämnesval och ämnesbehandling. I dagens nordiska litteraturvetenskap är det ovanligt att en ung forskare väljer antikens diktning som forskningsämne. Hon är såväl teoretiskt som metodiskt mycket driven och uppvisar dessutom ett analytiskt skarpsinne och en estetisk känsla som imponerar.