David Dunér

Docent David Dunér har sin akademiska hemhörighet inom ämnet idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Han disputerade 2004 på avhandlingen Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Dunér har en filosofi- och vetenskapshistorisk forskningsinriktning med särskild tonvikt på naturfilosofi, naturvetenskap, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal. Nyligen har han avslutat ett projekt om uppfinnaren och naturvetaren Christopher Polhem (1661-1751), finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Han har även skrivit om Linné och andra bemärkta 1700-talssvenskar.
Dunér är nu forskningsledare för ett tvärvetenskapligt projekt om liv i rymden: Astrobiologi: dåtid, nutid, framtid som bedrivs vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. I projektet deltar mikrobiologer, astronomer, filosofer, kemister, geovetare och forskare från forskningspolitiska institutet.
Dunér är också initiativtagare till Seminariet för tidigmoderna studier vid Lunds universitet, en tvärvetenskaplig mötesplats för forskning rörande perioden 1500-1800, från renässans till upplysning, från reformation till revolution. Även den förmoderna historien, antiken och medeltiden är i hög grad relevanta för seminariet.