Daniel Möller

Docent Daniel Möller disputerade 2011 på avhandlingen Fänad i helgade grifter: svensk djurgravpoesi 1670–1760. Sedan dess har han ytterligare fördjupat sig poesi från 16- och 1700-talet. Det senaste exemplet utgörs av Rolldiktningens poetik: Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning. På ett knappt decennium har Möller kommit att framstå som en de tydligast profilerade forskarna om svensk poesi från tidigmodern tid.

Den stora antologin Svensk poesi (tillsammans med en tidigare Einar Hansen-pristagare, Niklas Schiöler) har kommit att bli det dominerande standardverket i sin genre och riktar sig såväl till de som studerar litteraturvetenskap och den läsande allmänheten.