Cecilie Rubow

Cecilie Rubow
Adjunkt, ph.d. Institut for antropologi, Københavns Universitet
Fagområde: Religion, ritual, kompleksitet, konflikt
Født: 22.04.1966

INDSTILLING: Cecilie Rubow er en ung antropolog, som udmærker sig ved sin originalitet og tænksomhed. Hun har som flere af de unge forskere bragt antropologien hjem fra de eksotiske jagtmarker, idet hun i hele sit forfatterskab undersøger den religiøsitet, som udfolder sig i hverdagens danske samfund. Forskningsmetodisk er Rubow fuldblods antropolog, feltarbejdet er som altid antropologens adelsmærke, men hendes overvejelser over feltarbejdets karakter i netop studiet af hverdagslivets religiøsitet er helt originale og formulerer nye og metodisk vigtige spørgsmål: Kan interviews være feltarbejde? Rubow mener ja og argumenterer spændende og overbevisende for det i sit bidrag til Kirsten Hastrups store antologi Ind i verden fra 2003.

På hjemmesiden om ‘Etnografi i Århus’ hedder det om legatmodtageren at: “Cecilie Rubow begyndte sit etnografistudium i Århus i 1986. Under magisteruddannelsen udførte hun i 1992 et feltarbejde om begravelser i Danmark.” Man ser det for sig, et feltarbejde om begravelser. Men i artiklen fra 2003 viser Rubow netop, hvordan interviews og traditionelt feltarbejde kan supplere hinanden. Man får simpelthen forskellige data ud af på den ene side at sidde ved en begravelse og notere ned, hvad ritualet består af, og på den anden side at snakke med de efterladte. Begge dele skal til. I et spændende afsnit af bogbidraget skriver Rubow om, hvordan hun oplevede ritualet på baggrund af de interview, hun havde haft med efterladte, som et ritual, der sikrer “kollektiv samhørighed mellem levende og mellem levende og døde, dvs. en ophævelse af døden som tabu. Ligesom samtalen kan ophæve tabuer på personlig basis, kan ritualet ophæve dem kollektivt.” (s.238)

Resultatet af magisterstudiet blev bogen At sige ordentligt farvel: om begravelser i Danmark, som udkom på det vigtige teologiske forlag Anis i 1993. Ph.d.-afhandlingen blev omarbejdet til bogen Hverdagens teologi, som udkom på samme forlag i 2000. Begge bøger har ført deres forfatter ud i en omfattende formidlingsvirksomhed. Også dette er en vigtig del af motivet for pristildelingen.

Med tildelingen af årets forskningspris til Cecilie Rubow ønsker vore fonde at hædre en allerede fornem indsats men også at give Cecilie Rubow mulighed for at søge videre i arbejdet med at afdække sammenhængen mellem tro, hverdagslivets religiøse ritualer og religiøs sprogbrug. Vi vil med prisen opmuntre denne meget unge forsker – og nybagte mor – til fortsat ar- bejde med, hvad vi anser for meget vigtige og i dansk forskning underbelyste spørgsmål, og vi er sikre på, at vi har fundet den rette person til netop det.