Category: Uncategorized

  • Sten Ebbesen (1991)

    Sten Ebbesen (1991)

    “Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie, et felt hvor han tilhører kredsen omkring den afdøde Jan Pinborg, og hvor han selv har skabt sig et stort internatio- nelt navn.”