Author: admin

 • Thomas Højrup (2000)

  Thomas Højrup (2000)

  “Forskningsfonden vil i Thomas Højrup belønne en både original og højt respekteret forsker, hvis indsats inden for etnologien med brillans og nytænkning også har kunnet udnyttes inden for andre fagområder. Hans disputatsafhandling fra 1995 om Stats- og Livsformer: Omkring livsformsanalysens udvikling fremlægger en teoridannelse, som har været overordentlig befrugtende for tværfagligt samarbejde, både i form af regelmæssige […]

 • Frederik Tygstrup (2002)

  Frederik Tygstrup (2002)

  “Frederik Tygstrup er uhyre central i det litteraturvidenskabelige miljø, meget søgt som ph.d.-vejleder og forelæser over hele Norden om sine foretrukne emner. Han er medlem af diverse nationale og skandinaviske forskeruddannelsesnetværk, og senest har han taget initiativ til den regionale forskerskole i de æstetiske videnskaber. Han er medredaktør af tidsskriftet Ny poetik og af bogserien Moderne […]

 • Anne Knudsen (1993)

  Anne Knudsen (1993)

  “Anne Knudsen tilhører en yngre generation af danske antropologer, som efter 1970rnes smag for højtflyvende teori har generobret feltarbejdets primat i antropologien, men nu på baggrund af en bevidsthed om historiske problemer og derfor suppleret med arkivstudier.”

 • Anders Palm (1992)

  Anders Palm (1992)

  “Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie, et felt hvor han tilhører kredsen omkring den afdøde Jan Pinborg, og hvor han selv har skabt sig et stort internatio- nelt navn.”

 • Sten Ebbesen (1991)

  Sten Ebbesen (1991)

  “Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie, et felt hvor han tilhører kredsen omkring den afdøde Jan Pinborg, og hvor han selv har skabt sig et stort internatio- nelt navn.”

 • Anita Berit Hansen (2005)

  Anita Berit Hansen (2005)

  “Anita Berit Hansens særlige indsats er at have indledt og udviklet studiet af fransk talesprogs fonetik og sociale variation ved Københavns Universitet. Under et studieophold hos Shana Poplack i Canada, blev Anita Berit Hansen vakt for sociolingvistiske metoder.”

 • Peter Harder (1998)

  Peter Harder (1998)

  “Han har ydet en banebrydende indsats ved at integrere semantikken, analysen af det sproglige indhold, i den syntaktiske analyse af sproget. Derigennem er den funktionelle grammatik også blevet tilført værdifulde impulser fra den glossematiske sprogteori, som blev udviklet i København i 30- och 40-årene.”

 • Cecilie Rubow (2004)

  Cecilie Rubow (2004)

  “Med tildelingen af årets forskningspris til Cecilie Rubow ønsker vore fonde at hædre en allerede fornem indsats men også at give Cecilie Rubow mulighed for at søge videre i arbejdet med at afdække sammenhængen mellem tro, hverdagslivets religiøse ritualer og religiøs sprogbrug.”