Home » Årets forskningspristagare

Årets forskningspristagare

Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, tilldelas årets Einar Hansens svenska pris för framstående humanistisk forskning.

På ett knappt decennium har docent Daniel Möller kommit att framstå som en av de tydligast profilerade forskarna om svensk poesi från tidigmodern tid. Den stora antologin Svensk poesi som han redigerat tillsammans med en tidigare Einar Hansen-pristagare, Niklas Schiöler, har kommit att bli det dominerande standardverket i sin genre och riktar sig såväl till dem som studerar litteraturvetenskap som till den läsande allmänheten.

Daniel Möller disputerade i litteraturvetenskap 2011 på avhandlingen Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (i engelsk översättning 2015). Sedan dess har han ytterligare fördjupat sig i poesi från 1600- och 1700-talet. Det senaste exemplet utgörs av Rolldiktningens poetik. Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning (2019).

Genom åren har Daniel Möller publicerat åtskilliga andra verk och studier. Han har också varit redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap samt för ett flertal vetenskapliga antologier. I anslutning till Lunds universitet 350-årsjubieum ingick han i redaktionen för En lundensisk litteraturhistoria, en samling artiklar kring författare som sedan 1666 studerat eller på annat sätt varit verksamma vid Lunds universite

Till hans internationella verksamhet hör litteraturvetenskapliga studier vid University College i London och medverkan vid School of Criticism and Theory vid Cornell. Han har även varit STINT-stipendiat vid Department of Classics vid Cincinnati University. I år har han medverkat som redaktör för antologin Metamorphic Readings: Transformation, Language, and Gender in the Interpretation of Ovid’s Metamorphoses, utgiven på Oxford University Press.

Søren Overgaard, lektor i filosofi ved Københavns Universitet, får årets danske forskningspris.
Søren Overgaards arbejde forener ideer fra fænomenologi og analytisk filosofi. Hans udgangspunkt har været studier af Husserl og Heidegger, og han har fortsat sit arbejde med fænomenologien, hvor han i dag er et centralt navn. Hans forskningsinteresser er undervejs kommet til at omfatte væsentlige dele af det tyvende århundredes filosofi, og i dag er hans væsentligste arbejdsfelt perception og social kognition. Han har via sit arbejde på Center for Subjektivitetsforskning, hvor han er en af kernekræfterne, været med til at gøre Københavns Universitet til internationalt førende på det område.