Anne Løkke

Anne Løkke
Professor, dr.phil.
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
Fagområde: Historie; Dansk europæisk social- og kulturhistorie efter 1750
Født: 09.11.1957

INDSTILLING: Anne Løkke blev cand.phil. i historie ved Københavns Universitet i 1989; og i december 1998 forsvarede hun samme sted afhandlingen: Døden i barndommen. Spædbørnsdø- delighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800–1920 for den filosofiske doktorgrad. Siden 2002 er hun medlem af Statens humanistiske Forskningsråd.

Den videnskabelige produktion før 1998 består af artikler om delemner forud for det store disputatsarbejde, som under forsvarshandlingen og i anmeldelser er blevet modtaget med megen anerkendelse. Samtidig viser hun overbevisende evner for at popularisere sit emne i bogen Familieliv i Danmark 1600 til 1980erne (1986, revideret nyudgave 1997, skrevet sammen med Anette Faye). Efter disputatsen har hun blandt andet formidlet sine resultater i tre internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter. I denne sommer er hun i færd med at færdiggøre sit bidrag på 100 sider om tiden 1850–1950 til værket Drømmen om Tryghed. Tusind års dansk forsikring (hvor Ole Feldbæk skriver om 1000–1850 og Steen Leth Jeppesen om 1950–2000).

Sammenfattende vil vi fremhæve hendes meget brede og frugtbare danske og udenlandske kontaktflader og smittende videnskabelige entusiasme. Hun er en forsker, faget venter sig meget af.