Anne Knudsen

Anne Knudsen
Antropolog, DR. PHIL.
Chefredaktør og administrerende direktør, Weekendavisen
Fagområde: Europæisk kultur og europæiske minoriteter
Født: 07.06.1948

INDSTILLING: Anne Knudsen er født 1948 og har siden 1991 været ansat som seniorstipendiat på Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Hun begyndte sin karriere med en magisterafhandling om Algeriet. Det var i 1981. Samme år valgtes hun til formand for Antropologforeningen i Danmark. Hun var kandidatstipendiat på det daværende Institut for Etnografi og Antropologi 1982–1985 og forskningsstipendiat ved Det humanistiske Forskningscenter på Københavns Universitet 1987–1990.

Anne Knudsen tilhører en yngre generation af danske antropologer, som efter 1970rnes smag for højtflyvende teori har generobret feltarbejdets primat i antropologien, men nu på baggrund af en bevidsthed om historiske problemer og derfor suppleret med arkivstudier. I den meget roste disputats En Ø i Historien. Korsika. Historisk antropologi 1730-1914, (1989), har Anne Knudsen forlagt sine feltstudier til Korsika. Familie, ejendom og politisk tilhørsforhold har traditionelt spillet en afgørende rolle i det korsikanske samfund. Anne Knudsen viser, hvordan vendettaens kultur bygger på aftaler, troværdighed og tillid. I et samfund, hvor der ikke er en højere statsmagt til at garantere alliancer og straffe evt. aftalebrud, blev det afgørende at stå ved sit ord. Hvis ikke det var tilfældet, havde man heller ikke mulighed for at indgå i de basale alliancedannelser. Selvfremstilling som troværdig bliver i det korsikanske samfund altafgørende for ens muligheder som alliancepartner.

Alene denne disputats, som er et sandt pionerarbejde, ville have været tilstrækkelig som begrundelse for at tildele forfatteren et Einar Hansen-legat. Men Anne Knudsen har også andre meritter. Fx har hun for nylig udgivet arbejdet Kulturelle verdener – kultur og kulturkonflikter i Europa. hvor hun sammen med Lisanne Wilken (1993) har belyst de kulturelle forskelle, men også de mange fælles træk, inden for vores eget kulturområde.

Anne Knudsen får endelig også prisen for sin store formidlende indsats inden for faget antropologi. Hun har fx været medstifter og fra starten redaktør af det vigtige antropologiske tidsskrift Stofskifte.