Anita Berit Hansen

Anita Berit Hansen
Lektor, ph.d.
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet
Født: 10.03.1964

INDSTILLING: Fonden har i år valgt at belønne lektor ph.d., Anita Berit Hansen for hendes fremragende arbejder inden for fransk talesprog.

Anita Berit Hansen har i hele sit professionelle liv været knyttet til Københavns Universitet, Romansk Institut, nu Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Hun har fine forbindelser til Lunds fonetikere og romanister, idet hun lærte sig instrumentalfonetik ved laboratoriet i Lund og har samarbejdet med romanisterne her, især professor Suzanne Schlyter.

Anita Berit Hansens særlige indsats er at have indledt og udviklet studiet af fransk talesprogs fonetik og sociale variation ved Københavns Universitet. Under et studieophold hos Shana Poplack i Canada, blev Anita Berit Hansen vakt for sociolingvistiske metoder. Det førte videre til et stipendium, som resulterede i den med rette meget roste ph.d.- afhandling om de parisiske nasalvokaler (Les voyelles nasales du français parisien moderne. Aspects linguistiques, sociolinguistiques et perceptuels des changements en cours, forsvaret 1996). Afhandlingen blev udgivet i 1998 i en revideret udgave på 373 sider i den internationale monografiserie Etudes Romanes. Den er usædvanlig vidtspændende, idet den forener et studium af social variation med både et perceptionsfonetisk og et sprogforandringsperspektiv.

Anita Berit Hansen har udbygget resultaterne fra den store undersøgelse i en række internationalt publicerede afhandlinger, hvoraf vi specielt vil fremhæve den vigtige artikel til Language Variation and Change ‘Lexical diffusion as a factor of phonetic change. The case of modern French nasal vowels’ (2001). Hun har samtidig i en af sine sidste artikler udvidet sit felt ved at inddrage partiklen ‘ne’, som gøres til genstand for et studie af forandring i virkelig tid. Artiklen er publiceret i det førende franske tidsskrift Langage et Société. I det hele taget har Anita Berit Hansen publiceret sine artikler i de vigtigste tidsskrifter, lige som hun – til dels i samarbejde med andre som lektor Hanne Leth Andersen og lektor Maj-Britt Mosegaard Hansen – har været aktiv ved at arrangere seminarer og redigere og udgive rapporterne fra dem bagefter (bl.a. Le français parlé, Actes du colloque international, Université de Copenhague, du 29 au 30 octobre 1998 (2000)). Hertil skal lægges som noget karakteristisk, at Anita Berit Hansens store pligtfølelse har tilsagt hende at overtage sin del af de administrative byrder på fransk. Hun er i øjeblikket studieleder for faget.