Andreas Bandak

Andreas Bandak er antropolog og lektor i komparative kulturstudier ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Hans hovedfokus er religiøse minoriteter i den arabiske verden og han har frem for alt arbejdet med kristne grupper i Syrien, hvor han foretog etnografisk feltarbejde i en årrække frem til borgerkrigens udbrud og sammenlagt tilbragte knap to år. Dette førte i 2012 til ph.d. graden Our Lady of Soufanieh: Modelling Sainthood in Contemporary Damascus om helgendyrkelse i Syriens hovedstad.

Andreas Bandak kombinerer åbenlyst talent med idérigdom og initiativ, og direkte i kølvandet på sin afhandling opnåede han en fire-årig post.doc. bevilling til projektet The social life of prayers: an anthropological study of Syrian Christian reactions to the current crisis fra Danmarks Frie Forskningsfond (2012). Han indgik sideløbende i forskningsprojektet Secular ideology in the Middle East (SIME), der samme år blev realiseret med midler fra Veluxfonden (2012, PI Sune Haugbølle). Hans aktive virke førte i 2016 til optagelse i Det Unge Akademi ved Videnskabernes Selskab.

I løbet af de seneste to år har Andreas Bandak med stor succes sikret betydelige midler til at etablere en række større internationale forskningsprojekter under sin ledelse. Han modtog i 2019 en Sapere Aude Forskningsleder bevilling fra Danmarks Frie Forskningfond til projektet Arkivering for Fremtiden: Genkaldelse af Syrien i krig og fred, der analyserer på de forskellige virkeligheder der opleves og billeder der skabes af krigen i Syrien. Allerede året efter modtog han en bevilling som PI for Viable Futures: Near and Long Term Prospects among Syrian Youth in Jordan fra Novonordiskfonden, der undersøger, hvorledes unge syrere i Jordan navigerer i forhold til deres fremtidsmuligheder. Han er desuden co-PI ved The Catholic Ethic and the Spirit of Global Modernities, der samme år opnåede støtte fra Veluxfonden (PI Bjørn Thomassen), og fokuserer i denne sammenhæng på syriske og libanesiske kristne i Danmark og Sverige.

Andreas Bandaks evne til at skabe og sikre midler til spændende og perspektivrige forskningsprojekter matches af den lige så vigtige evne til at levere. Han har sin unge alder til trods en ganske omfangsrig publikationsliste, der omfatter både forskning og formidling på højeste niveau. Han er samtidig en særledes vellidt kollega såvel som underviser og vejleder.

Med årets forskningspris ønsker Einar Hansens Forskningsfond at hædre Andreas Bandak for hans omfattende forskning vedrørende den syriske krig og flygtningekrisen, en af vor tids største tragedier.