Välj en sida

Forskningsfonden

Einar Hansen

Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskapligt samarbete mellan universiteten i Lund och Köpenhamn inom humanistiska discipliner samt att bidra till publicering av gemensamma vetenskapliga rön inom dessa områden.