Home » Hederspris 2012

Hederspris 2012

2012 års hederspris för framstående gärning inom humanistisk forskning tilldelas

Erik Hansen
Lars Heltoft
Lars Larsson
Christer Platzack