Home » Jesper Nielsen

Jesper Nielsen

Lektor, ph.d.
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), Københavns Universitet
Fagområde: Indianske sprog og kulturer
Født 1972

 

MOTIVERING: Jesper Nielsen studerede Indianske sprog og kulturer ved Københavns Universitet, hvor han i 1998 blev cand.mag. med en guldmedaljeafhandling og i 2003 opnåede ph.d. med afhandlingen Art of the Empire: Teotihuacan Iconography and Style in Early Classic Maya Society (A.D. 380-500).

Jesper Nielsens forskning er præget af sin faglige bredde samt evnen til at indgå i faglige samarbejder. Fagligt spænder han over studiet af mesoamerikansk ikonografi, skriftsystemer, religion og forskningshistorie, og størstedelen af hans videnskabelige produktion er resultatet af solidt samarbejde med diverse kollegaer. Eksempelvis har han og Christophe Helmke gjort sig bemærkede med studiet af den endnu ikke decifrerede Teotihuacan-skrift, hvor de har kunnet påvise ligheder med det langt senere aztekiske skriftsystem, mens han i samarbejde med Tore Leifer og Toke Sellner Reunert har udgivet en biografi om Frans Blom, Det Urolige Blod (Høst, 2002). Jesper Nielsen har endvidere forfattet en dansk introduktion til Mayaernes kultor og historie, Under Slangehimlen (Aschehoug, 2000).

Det gunstige faglige miljø rækker ud over instituttet grænser og Jesper Nielsen har formået at skabe gode kontakter til Mexico til gavn for såvel forskningen som de studerende. Således er der bl.a. indgået en aftale med den tidligere mexikanske ambassadør om et samarbejde mellem KU og Universidad Nacional Autónoma de México. Dette indebærer, at 2-3 studerende hvert år har mulighed for at deltage i udgravningerne i Teotihuacan, den største arkæologiske ruin fra det præ-columbianske Amerika med en anslået datidig befolkning på mere end 150.000. Det gode forhold til Mexico har medført, at Jesper Nielsen og Christoph Helmke, som de eneste udenlandske forskere, blev indviteret til at bidrage til studiet og udgivelsen af mexikanske vægmalerier i serien La Pintura Mural prehispánica en Mexico. Endvidere bragte de to kollegaer i 2011 den store Mayakonference til København i samarbejde med Nationalmuseet.

Jesper Nielsen er i dag en international anerkendt ekspert indenfor mesoamerikanske studier og hans imponerende foredragsvirksomhed vidner om de mange invitationer han løbende modtager fra international side.

Det påhviler de ansatte ved universitetets småfag (eller, som de så smukt kaldes på tysk, ‘die Orchideenfächer’) et særligt ansvar, både hvad angår forsknings- og undervisningsmæssig bredde samt opbygningen af faglige netværk og evnen til at formidle. Jesper Nielsen opfylder alle disse aspekter på fortrinlig vis og er derfor en oplagt kandidat til årets humanistiske forskningspris.