Home » Årets hederspristagare

Årets hederspristagare

Den danske Hæderspris går i 2018 til Matthew Driscoll, professor i norrøn filologi ved Den Arnamagnæanske Samling under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Hans personlighed som forsker kan man få et indtryk af gennem WorldCat, den verdensomspændende database over biblioteker. Mange emner er knyttet til hans navn. Også en del, der er ligestillede på højeste niveau. De vigtigste er Digital humanities; Editing – Data processing; Iceland; Icelandic literature; Manuscripts – Conservation and restoration; Sagas. I centrum af Matthew Driscolls virke står den norrøne tradition. Gennem flere hundrede år et kernepunkt for humaniora i Danmark. Men lige så centralt står den seneste generations store fornyelse, overgangen til digitale arbejdsformer i forskning og formidling. På dette felt har han været en pioner og er en førende autoritet, også i international sammenhæng. Den Arnamagnæanske Samling er verdenskulturarv på Københavns Universitet. Hvis den skal være levende for vores tid og bevares for eftertiden, kræves der i højeste grad engagement, indsigt og evne til fornyelse. Einar Hansens Forskningsfond vil med sin hæderpris gerne hædre en forsker, der i rigt mål har bidraget på alle disse måder.

Det svenska hederspriset 2018 tillfaller professor Lynn Åkesson. Hon disputerade i etnologi 1991 på avhandlingen Det ovanligas betydelse, en studie om bygdeoriginal. Sedan dess har hon publicerat ett betydande antal artiklar, bokkapitel och böcker inom vitt skilda områden såsom genetik, begravningar, riter och sophantering. Perspektiven är alltid originella och oväntade. Under nio år var hon dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna. Sedan 2018 är hon ledare för den nyinrättade tankesmedjan LU Futura.