Home » Årets hederspristagare

Årets hederspristagare

Det svenska Hederspriset går till Anders Palm, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Under en lång karriär har han varit framgångsrik lärare, handledare och forskare och dessutom en brogbyggare mellan svensk och dansk kultur. Han tilldelades Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning 1992.

Efter pensioneringen har han fortsatt brobyggandet men denna gång av annan art genom att introducera ämnet Medical Humanities vid Lunds universitet. Medicin som humaniora har nu vunnit erkännande som ett inslag i läkarundervisningen och som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.

Kontakt med Anders Palm:
anders.palm@med.lu.se eller +46 46 222 99 11

Den danske Hæderspris går i 2016 til professor Vincent Gabrielsen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Vincent Gabrielsen er født 1950 i Grækenland og kom til Danmark, dengang et andet Danmark, som ung. Han studerede klassiske sprog og engelsk litteratur i Odense og gennemførte så sit ph.d.-studium på Københavns Universitet. Vincent Gabrielsen er som professor i antikkens historie ved Københavns Universitet en værdig arvtager til en lang tradition for fremragende klassisk historieskrivning. I de seneste år som leder af et projekt om noget så ’dansk’ som private foreninger, men altså i den antikke verden. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og er stadig i den grad levende. Se bare listen over aktiviteter på CAPs hjemmeside. Det samme kan siges om den formidlingsindsats som projektleder Gabrielsen har udfoldet, men det er karakteristisk for ham som forsker: Forskning og undervisning lever af hinanden og giver gensidig inspiration. Også derfor er han kendt som en fuldstændig enestående underviser. Med tildelingen af årets hæderspris for humanistisk forskning ønsker Einar Hansens Forskningsfond at hylde en ildsjæl som med intensitet og indtrængende analytiske evner kaster lys over den klassiske oldtid for læg og lærd ved både at fremhæve ligheder i forhold til nutiden og ikke mindst de væsentlige forskelle. Det er dem der får os til at se den klassiske verden i nyt lys. Lyset genfindes i Vincent Gabrielsens øjne.

Kontakt til Vincent Gabrielsen:
gabriels@hum.ku.dk eller 5129 9314.