Home » Årets hederspristagare

Årets hederspristagare

Den danske Hæderspris går i 2017 til Troels Engberg-Pedersen, professor emeritus i nytestamentlig eksegese ved Københavns Universitet.
Troels Engberg-Pedersen forener et vældigt folkeligt engagement med den grundigste og mest dybtgående forskning. Han har igennem hele sit virke uegennyttigt arbejdet for at holde forbindelsen mellem filosofi og kristendom i live ved at opsøge den enes historiske påvirkning af den anden hvor han end kunne påvise den. Einar Hansens Forskningsfond har med sin hæderspris villet hædre denne hædersmand for hans brændende ildsjæl og hans uimodståelige retorik, begge er det egenskaber som har haft stor betydning for hans umådelige gennemslagskraft i det nære såvel som det større internationale miljø.

Den svenske Hæderspris går til Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvidenskab ved Lunds Universitet.
Hans vigtigste interesser er tankens og sprogets evolution samt modeller af begreber og semantik og deres applikationer i robotteknologi. En enestående forskningsindsats i omfang og kvalitet har gjort Peter Gärdenfors til en af verdens mest kendte og citerede forskere på sit felt.