Home » Utlysning 2017

Utlysning 2017

Opslag/Utlysning

Indkaldelse af projektansøgninger 2017

Einar Hansens Forskningsfond har til opgave at fremme forskningssamarbejde mellem Lunds og Københavns Universiteter inden for det humanistiske område. Fonden har mulighed for at støtte projekter med en beløbsramme på op til 100.000 svenske kr. Projekterne skal opfylde disse krav:

  • Projekter kan vare op til to år, dvs. fra tidligst 1. april 2017 til senest 31. marts 2019
  • Samarbejdet skal have forskningsmæssige perspektiver der binder miljøer sammen på tværs af Øresund i et fælles forskningsprojekt, gerne med det langsigtede mål at skabe basis for en ansøgning til internationale fonde, men der kan også være tale om gensidig inspiration til nye projekter.
  • Samarbejdet kan bestå i indledende seminarer og efterfølgende udarbejdning af en egentlig projektbeskrivelse eller det kan bestå i en afrundet serie af møder, eventuelt med deltagelse af internationalt førende forskere, eller en kombination af disse. I alle tilfælde ser fonden gerne at projektet resulterer i en publikation. Publikationsomkostninger kan indgå i projektbudgettet men der kan ikke søges særskilt støtte hertil senere.

En ansøgning består af:

  • en projektbeskrivelse på maksimalt 3 sider, inkl. deltagerliste
    cv og publikationsliste for hovedansøger, hver på maksimalt 2 sider
  • detaljeret budget for hele projektet
  • angivelse af hvordan pengene, hvis de bevilges, skal udbetales og hvem der skal administrere dem.

Sproget kan være svensk, dansk, norsk eller engelsk.

Ansøgningerne vil blive behandlet af fondets bestyrelse på et møde d. 22. marts 2017. Ansøgninger skal derfor være fondet i hænde senest 1. marts 2017. Alle ansøgere skal sende ansøgningen med e-post til fondens sekretær, Gunner Lind, lind @ hum.ku.dk