Thomas Højrup (2000)


"Forskningsfonden vil i Thomas Højrup belønne en både original og højt respekteret forsker, hvis indsats inden for etnologien med brillans og nytænkning også har kunnet udnyttes...

Read More

Frederik Tygstrup (2002)


"Frederik Tygstrup er uhyre central i det litteraturvidenskabelige miljø, meget søgt som ph.d.-vejleder og forelæser over hele Norden om sine foretrukne emner. Han er medlem af diverse...

Read More

Anne Knudsen (1993)


"Anne Knudsen tilhører en yngre generation af danske antropologer, som efter 1970rnes smag for højtflyvende teori har generobret feltarbejdets primat i antropologien, men nu på baggrund...

Read More

Anders Palm (1992)


"Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie,...

Read More

Sten Ebbesen (1991)


"Hans store viden om græsk har sat sig spor i lærebøger om klassisk og moderne græsk; men hans egentlige indsats ligger inden for middelalderens filosofihistorie og idé- historie,...

Read More

Anita Berit Hansen (2005)


"Anita Berit Hansens særlige indsats er at have indledt og udviklet studiet af fransk talesprogs fonetik og sociale variation ved Københavns Universitet. Under et studieophold hos Shana...

Read More

Peter Harder (1998)


"Han har ydet en banebrydende indsats ved at integrere semantikken, analysen af det sproglige indhold, i den syntaktiske analyse af sproget. Derigennem er den funktionelle grammatik...

Read More